کنر: دراثرحمله بریک پوسته دشمن درسرکانو، ۱ عسکرمجروح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برپوسته خنجر در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برپوسته خنجر در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخم برداشت