کنر: حملات بر ۶ پوسته دشمن در مروره جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۶ پوسته اردوی مزدور درمنطقه کوترگت ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت ، نبرد هنوزبه شدت ادامه دارد که در نتیجه ان، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۶ پوسته اردوی مزدور درمنطقه کوترگت ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت ، نبرد هنوزبه شدت ادامه دارد که در نتیجه ان، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.