کنر: حملات بر چندین پوسته دشمن در مانوگی

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته دشمن درمنطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرمزدور کشته شد. همچنان به دشمن دیگر تلفات نیز وارد گردیده اما رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته دشمن درمنطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرمزدور کشته شد.

همچنان به دشمن دیگر تلفات نیز وارد گردیده اما رقم ان به دست نه امده است.