کنر: حملات بر مقر ولسوالی مروره جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد.