کنر: جزئیات فتح ولسوالی ناری

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی ناری ولایت کنر را با تمام محلقات اش و3 بیز مهم بنام بیز غازیان, کامتله ونانگل و3 پوسته بنام پوسته پل عزیز گل, ستوری وشیرگل کاملا فتح گردید. ودرجریان فتح این ولسوالی یکصد عسکر دستگیر وشمار دیگر کشته وزخمی شدند و50 عسکر به کشور همسایه پاکستان فرار […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی ناری ولایت کنر را با تمام محلقات اش و3 بیز مهم بنام بیز غازیان, کامتله ونانگل و3 پوسته بنام پوسته پل عزیز گل, ستوری وشیرگل کاملا فتح گردید.
ودرجریان فتح این ولسوالی یکصد عسکر دستگیر وشمار دیگر کشته وزخمی شدند و50 عسکر به کشور همسایه پاکستان فرار کردند وهمچنان یکصد تانگ ورینجر ووسائط, 100 میل ایم شانزده, 300 میل سلاح سبک وسنگین بدست مجاهدین افتاده است.
خبرمیگوید که تاکنون الحمد الله تمام ولسوالی قومندانی امنیه ویک بیز و2 کندک و25 پوسته متذکره همه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.