کنر: بیس وچندین پوسته دشمن درچپه دره، مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس و۲ پوسته امنیتی آن(برجی کانی، تره نیک) در ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس نظم عامه دشمن کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس و۲ پوسته امنیتی آن(برجی کانی، تره نیک) در ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس نظم عامه دشمن کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.