کنر: بیس دشمن در چوکی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس عساکر مزدور درمنطقه بابرو ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس عساکر مزدور درمنطقه بابرو ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.