کنر: بر ۳ پوسته دشمن در نورگل وقوای دشمن در شاهراه نورستان ـ کنر حملات صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته دشمن در ولسوالی نورگل ولایت کنر وقوای دشمن در سرک عمومی نورستان ـ کنر حملات گستردۀ انجام دادند. حملات ساعت ۸ صبح امروز برراه انداخته شد که دراثران،به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته دشمن در ولسوالی نورگل ولایت کنر وقوای دشمن در سرک عمومی نورستان ـ کنر حملات گستردۀ انجام دادند.

حملات ساعت ۸ صبح امروز برراه انداخته شد که دراثران،به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.