کنر: بر عساکر مزدور درسرکانو حمله صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درنزدیک پوسته قریه خونه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درنزدیک پوسته قریه خونه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.