کنر: بربیس مهم دشمن با ۴ پوسته در ناری حملات جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن با ۴ پوسته امنیتی آن در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز بر ۲ پوسته شیرگل وغازیانو گت صورت گرفت، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن با ۴ پوسته امنیتی آن در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز بر ۲ پوسته شیرگل وغازیانو گت صورت گرفت، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که شاهراه غازی آباد وناری هنوز هم تحت کنترول مجاهدین قرار دارد ودشمن نمی تواند از آن شاهراه استفاده نماید.