کنر: با دشمن مشترک در ناری نبرد سنگینی جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با قوای مشترک امریکایی ومزدوران داخلی شان در مناطق مختلف ولسوالی ناری ولایت کنر وارد نبرد سنگینی شدند. نبرد از دیشب  درمنطقه غازیان گت، سنگر بوشی، هردو طرف دریا تا امتداد ولسوالی غازی آباد جریان دارد ونبرد امروز نیز جریان داشت که درنتیجه آن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با قوای مشترک امریکایی ومزدوران داخلی شان در مناطق مختلف ولسوالی ناری ولایت کنر وارد نبرد سنگینی شدند.

نبرد از دیشب  درمنطقه غازیان گت، سنگر بوشی، هردو طرف دریا تا امتداد ولسوالی غازی آباد جریان دارد ونبرد امروز نیز جریان داشت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.