کنر: بالای مراکز دشمن در سرکانو حملات صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته های ملیشه اربکی  درمنطقه سرکانو ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است. همچنان  عساکر پیاده دشمن هدف ماین قرار گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته های ملیشه اربکی  درمنطقه سرکانو ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

همچنان  عساکر پیاده دشمن هدف ماین قرار گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.