کنر:یک رینجر در ناری نابود و۵ تن پولیس دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک عراده رینجر پولیس را درمنطقه پاشنگر مالکندی ولسوالی ناری ولایت کنر بوسیله ماین نابود ساختند. انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و۵ تن پولیس دران کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک عراده رینجر پولیس را درمنطقه پاشنگر مالکندی ولسوالی ناری ولایت کنر بوسیله ماین نابود ساختند.

انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و۵ تن پولیس دران کشته شدند.