کنر:بر مقر ولسوالی شیگل و۸ پوسته دشمن حملات جریان دارد ویک تانگ نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی شیگل ولایت کنر و۸ پوسته امنیتی آن حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز آغاز گردید، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن، یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۳ عسکردران کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی شیگل ولایت کنر و۸ پوسته امنیتی آن حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز آغاز گردید، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن، یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۳ عسکردران کشته شدند.