کنر:بر بیس عساکر اجیر و۳ پوسته آنان در ناری حمله صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بربیس و۳ پوسته عساکراجیر درمنطقه کامتله وشیرگل وو۲ پوسته اربکی ها درمنطقه غازیان گت در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۶ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر در پوسته غازیان گت کشته شد. همچنان به عساکردشمن در بیس ودیگر […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بربیس و۳ پوسته عساکراجیر درمنطقه کامتله وشیرگل وو۲ پوسته اربکی ها درمنطقه غازیان گت در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۶ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر در پوسته غازیان گت کشته شد.

همچنان به عساکردشمن در بیس ودیگر پوسته های نیز تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.