کندهار: دشمن مشترک یک موی سفید را شهید و موترسایکلش را سوزاندند

شب گذشته عساکر اسپیشل فورس مزدور با کمک هیلی کوپترهای اشغالگران برای انجام عملیات در منطقهء واندوز مربوط ولسوالی ارغستان پیاده شدند. دشمن در منطقه یک موی سفید را به شهادت رسانده و موترسایکل اش را سوزاندند. همچنین در نتیجهء بمباران هوایی دشمن دو تن از مجاهدین نیز به شهادت رسیدند. عصر دیروز در منطقهء […]

شب گذشته عساکر اسپیشل فورس مزدور با کمک هیلی کوپترهای اشغالگران برای انجام عملیات در منطقهء واندوز مربوط ولسوالی ارغستان پیاده شدند.

دشمن در منطقه یک موی سفید را به شهادت رسانده و موترسایکل اش را سوزاندند.

همچنین در نتیجهء بمباران هوایی دشمن دو تن از مجاهدین نیز به شهادت رسیدند.

عصر دیروز در منطقهء مذکور ۶ عسکر اسپیشل فورس در کمین مجاهدین به قتل رسیده بودند و ۲ موتر و ۱۰ میل سلاح بدست مجاهدین افتاده بود.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵