کنترل شرکت نفت سووغ بیل در مرکز سرپل به دست مجاهدین افتاد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در طی عملیات تصفیوی مجاهدین امارت اسلامی، شرکت سووغ بیل در مرکز ولایت سرپل به کنترل مجاهدین در آمده است . در این عملیات تعدادی از نیروهای دشمن کشته شده و تعدادی هم توسط طیاره های دشمن از ساحه انتقال داده شده است و ۲۰ تن از آنان […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در طی عملیات تصفیوی مجاهدین امارت اسلامی، شرکت سووغ بیل در مرکز ولایت سرپل به کنترل مجاهدین در آمده است .

در این عملیات تعدادی از نیروهای دشمن کشته شده و تعدادی هم توسط طیاره های دشمن از ساحه انتقال داده شده است و ۲۰ تن از آنان اسیر گردیده و ۲۰ تن دیگر نیز به مجاهدین تسلیم شده اند.

از نیروهای دشمن ۲۵ میل کلاشنکوف و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات نظامی به دست مجاهدین افتاده است.

بر اساس معلومات به دست آمده، در شرکت نفت مذکور وسائل تخنیکی به مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر و موتران زیادی نیز موجود می باشد که مسئولن جهادی گفته اند که تمام وسائل شرکت بطور جدی حفاظت خواهد شد و هیچ آسیبی به آن نخواهد رسید .

۲۰۲۱/۷/۲۰