کاپیسا: 7 تن اربکی در نجراب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی اربکی ها را در یک منزل واقع منطقه قاضی ولسوالی نجراب و لایت کاپیسا محاصره کرده بودند, حمله کردند. حمله عصر یروز صورت گرفت وبعد از مقاومت اند بشمول قومندان محفوظ 5 تن اربکی به مجاهدین تسلیم شدند و2 تن اربکی دیگر کشته شدند. ‏2021‏/8‏/1

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی اربکی ها را در یک منزل واقع منطقه قاضی ولسوالی نجراب و لایت کاپیسا محاصره کرده بودند, حمله کردند.
حمله عصر یروز صورت گرفت وبعد از مقاومت اند بشمول قومندان محفوظ 5 تن اربکی به مجاهدین تسلیم شدند و2 تن اربکی دیگر کشته شدند.
‏2021‏/8‏/1