کاپیسا: ۷ تن اربکی در نجراب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی اربکی ها را در یک منزل واقع منطقه قاضی ولسوالی نجراب و لایت کاپیسا محاصره کرده بودند, حمله کردند. حمله عصر یروز صورت گرفت وبعد از مقاومت اند بشمول قومندان محفوظ ۵ تن اربکی به مجاهدین تسلیم شدند و۲ تن اربکی دیگر کشته شدند. ‏۲۰۲۱‏/۸‏/۱

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی اربکی ها را در یک منزل واقع منطقه قاضی ولسوالی نجراب و لایت کاپیسا محاصره کرده بودند, حمله کردند.
حمله عصر یروز صورت گرفت وبعد از مقاومت اند بشمول قومندان محفوظ ۵ تن اربکی به مجاهدین تسلیم شدند و۲ تن اربکی دیگر کشته شدند.
‏۲۰۲۱‏/۸‏/۱