کاپیسا: ۵ عسکرمزدور در نجراب کشته وشمار دیگرزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درمنطقه توریخیل نزدیک دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بر عزیز الرحمن معاون نام نهاد اداره مزدور برای این ولایت وسراح وهاج رئیس عمومی امنیت ملی حمله کردند. حمله ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران این دو نامبرده ها, ۳ محافظ شان جابجا کشته وقندآغا قومندان اربکی ها مرگبار […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درمنطقه توریخیل نزدیک دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بر عزیز الرحمن معاون نام نهاد اداره مزدور برای این ولایت وسراح وهاج رئیس عمومی امنیت ملی حمله کردند.
حمله ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران این دو نامبرده ها, ۳ محافظ شان جابجا کشته وقندآغا قومندان اربکی ها مرگبار زخمی شدند.