کاپیسا: ۳۲ پوسته دشمن در تگاب فتح وشمارزیاد مزدوران وطن فروش کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بالای مراکز وپوسته های دشمن ظهر دیروز به حملات آغاز کردند که درنتیجه آن, ۳۲ پوسته دشمن کاملا فتح گردید وشمار زیاد عسکر, اربکی وپولیس کشته وزخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح تجهیزات دشمن بدست مجاهدین افتاده است. خبرمیگوید که همچو دیگر نقاط کشور, […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بالای مراکز وپوسته های دشمن ظهر دیروز به حملات آغاز کردند که درنتیجه آن, ۳۲ پوسته دشمن کاملا فتح گردید وشمار زیاد عسکر, اربکی وپولیس کشته وزخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح تجهیزات دشمن بدست مجاهدین افتاده است.
خبرمیگوید که همچو دیگر نقاط کشور, حملات وپیشروی های مجاهدین وفتوحات در این ولسوالی نیز آغاز یافته است واکنون پوسته های شیر خیل وشاتور در این ولسوالی درمحاصره شدید مجاهدین قرار دارد.