کاپیسا: ۳ عسکرمزدور در نجراب کشته شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه قریه ملایان  دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا عساکردشمن را هدف قرار داد. که دراثران ۳ عسکردشمن جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، ماین درمنطقه قریه ملایان  دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا عساکردشمن را هدف قرار داد.

که دراثران ۳ عسکردشمن جابجا کشته شدند.