کاپیسا: ۲ پوسته دشمن در تگاب تخلیه و۷ تن دیگر در نجراب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, عساکردشمن عصر دیروز در نزدیک سرک قیر منطقه قلعه صالح ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا, ۲ پوسته شان را تخلیه کردند. همچنان ساعت ۱۲ بجه دیب درمنطقه بداخیل دره افغانیه ولسوالی نجراب بر پوسته عساکر اداره مزدور حمله صورت گرفت و۷ عسکر کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, عساکردشمن عصر دیروز در نزدیک سرک قیر منطقه قلعه صالح ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا, ۲ پوسته شان را تخلیه کردند.
همچنان ساعت ۱۲ بجه دیب درمنطقه بداخیل دره افغانیه ولسوالی نجراب بر پوسته عساکر اداره مزدور حمله صورت گرفت و۷ عسکر کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.