کاپیسا: ۲ منطقه مهم در نجراب از لوث دشمن تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بالای عساکر مزدور درمنطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حملات تعرضی را براه انداختند. حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب برآن مناطق آغاز گردید که چند روز پیش این عساکردشمن دران سنگر گرفته بودند. که به اساس معلومات، درجریان نبرد ۲ منطقه مهم دشمن که […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بالای عساکر مزدور درمنطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حملات تعرضی را براه انداختند.

حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب برآن مناطق آغاز گردید که چند روز پیش این عساکردشمن دران سنگر گرفته بودند.

که به اساس معلومات، درجریان نبرد ۲ منطقه مهم دشمن که از موقعیت بسیار پیچیده برخوردار میباشد،تحت تصروف مجاهدین قرارگرفت وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات به فرار موفق شدند.