کاپیسا: ۲ عسکر مزدور در تگاب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه تترخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه تترخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.

که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.