کاپیسا: 2 عسکر مزدور در تگاب کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه ورسک ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت ویک عسکرکشته شد. همچنان ظهر دیروز درمنطقه جوی انار این ولایت یک عسکر مزدور بوسیله درازکوف بهلاکت رسید. ‏2021‏/4‏/28

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه ورسک ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت ویک عسکرکشته شد.
همچنان ظهر دیروز درمنطقه جوی انار این ولایت یک عسکر مزدور بوسیله درازکوف بهلاکت رسید.
‏2021‏/4‏/28