کاپیسا: ۱۱ عسکر واربکی در نجراب کشته وزخمی و۴ تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر واربکی های وحشی در منطقه دره پرخچا ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هنگامی حمله کردند که دیشب میخواستند دران منطقه عملیات نمایند که در نتیجه آن, ۶عسکر کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند و۴ عسکر دیگر زنده دستگیر شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۷

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر واربکی های وحشی در منطقه دره پرخچا ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هنگامی حمله کردند که دیشب میخواستند دران منطقه عملیات نمایند که در نتیجه آن, ۶عسکر کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند و۴ عسکر دیگر زنده دستگیر شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۷