کاپیسا: 11 عسکر واربکی در نجراب کشته وزخمی و4 تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر واربکی های وحشی در منطقه دره پرخچا ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هنگامی حمله کردند که دیشب میخواستند دران منطقه عملیات نمایند که در نتیجه آن, 6عسکر کشته و5 تن دیگر زخمی شدند و4 عسکر دیگر زنده دستگیر شدند. ‏2021‏/7‏/27

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر واربکی های وحشی در منطقه دره پرخچا ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هنگامی حمله کردند که دیشب میخواستند دران منطقه عملیات نمایند که در نتیجه آن, 6عسکر کشته و5 تن دیگر زخمی شدند و4 عسکر دیگر زنده دستگیر شدند.
‏2021‏/7‏/27