کاپیسا: یک پوسته و۲ قریه در نجراب بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور پوسته بنام تپه خاکی را در منطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تخلیه کردند. این پوسته دیشب تخلیه گردید وپوسته بدست مجاهدین افتاد و۲ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زنده دستگیر گردید. همچنان ساعت ۵ صبح دیروز درنزدیک قریه آخندزاده ها طی کمین بر عساکردشمن حمله صورت […]

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور پوسته بنام تپه خاکی را در منطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تخلیه کردند.
این پوسته دیشب تخلیه گردید وپوسته بدست مجاهدین افتاد و۲ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زنده دستگیر گردید.
همچنان ساعت ۵ صبح دیروز درنزدیک قریه آخندزاده ها طی کمین بر عساکردشمن حمله صورت گرفت و۲ تن اربکی کشته و۲ قریه بنام قریه ملایان واخندزاده ها از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.