کاپیسا: یک قومندان اربکی در نجراب کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ۲ پوسته اربکی ها  درمنطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک قومندان ظالم اربکی بنام اسد جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ۲ پوسته اربکی ها  درمنطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک قومندان ظالم اربکی بنام اسد جابجا کشته شد.