کاپیسا: یک عسکرمزدور در تگاب کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکردشمن درمنطقه قورغل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکردشمن درمنطقه قورغل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.