کاپیسا: یک رینجر در محمود راقی نابود، ۲ عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته دروازه گی عساکر مزدور درمنطقه نوآباد مربوطات محمود راقی مرکزولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت ۹ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید و۲ عسکر دران کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته دروازه گی عساکر مزدور درمنطقه نوآباد مربوطات محمود راقی مرکزولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت ۹ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید و۲ عسکر دران کشته شدند.