کاپیسا: یک تن اربکی در تگاب مرگبار زخمی گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی درمنطقه نوروز خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت 10 بجه چاشت دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی بنام وحید مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی درمنطقه نوروز خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.
حمله ساعت 10 بجه چاشت دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی بنام وحید مرگبار زخمی گردید.