کاپیسا: یک تانگ ویک رینجر در نجراب تخریب و۲۸ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه امام خیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. که دراثران ۱۵ عسکرمزدور کشته و۷ تن دیگر مرگبار زخمی شدند وتلاش عملیاتی دشمن خنثی گردید. وموتر قومندان قنداغای اربکی درمنطقه کوهیان نیز هدف ماین گردید وموتر تخریب گردید و۲ تن اربکی مرگبار زخمی شدند. و […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه امام خیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.
که دراثران ۱۵ عسکرمزدور کشته و۷ تن دیگر مرگبار زخمی شدند وتلاش عملیاتی دشمن خنثی گردید.
وموتر قومندان قنداغای اربکی درمنطقه کوهیان نیز هدف ماین گردید وموتر تخریب گردید و۲ تن اربکی مرگبار زخمی شدند.
و در دره افغانیه بر قوای عملیاتی دشمن با سلاح لیزری عملیات کردند و۴ عسکرمزدور کشته شدند.
ویک تانگ دشمن نیز هدف ماین قرار گرفت وتخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.