کاپیسا: کمربند دشمن درنجراب شکست و۵۶ پوسته دشمن فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دراثر حملات شان که از دو روز در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جریان دارد, کمربند دشمن را شکستند وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات سنگین به عقب نشینی مجبور شدند و۵۶ پوسته دشمن بدست مجاهدین افتاد. خبرمیگوید که کمر بند دشمن شکست ودرجریان آن بشمول معاون والی نام نهاد این […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دراثر حملات شان که از دو روز در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جریان دارد, کمربند دشمن را شکستند وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات سنگین به عقب نشینی مجبور شدند و۵۶ پوسته دشمن بدست مجاهدین افتاد.
خبرمیگوید که کمر بند دشمن شکست ودرجریان آن بشمول معاون والی نام نهاد این ولایت بنام عزیز الرحمن, معاون قومندان اربکی های شریر بنام مولاجان وسرگروپ مهم اربکی ها بنام لطفو و۵ عسکر قطعه خاص , ۲۵ تن از افراد دشمن کشته وزخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح وتجهیزات ومهمات بدست مجاهدین افتاده است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۸