کاپیسا: کار بازسازی یک سرک در تگاب آغاز گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  با همکاری مردم منطقه کار بازسازی یک سرک را  درمنطقه سه پدر ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا آغاز کردند. این سرک که از منطقه قلعه توری تا منطقه شیر خیل امتداد دارد وشمار زیاد قریه ها به آن وصل است غرض حل مشکلات مردم کار بازسازی آن آغاز یافت ومجاهدین […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  با همکاری مردم منطقه کار بازسازی یک سرک را  درمنطقه سه پدر ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا آغاز کردند.

این سرک که از منطقه قلعه توری تا منطقه شیر خیل امتداد دارد وشمار زیاد قریه ها به آن وصل است غرض حل مشکلات مردم کار بازسازی آن آغاز یافت ومجاهدین تا حد توات تلاش مینمایند تا مشکلات مردم را مرفوع سازند.