کاپیسا: کاروان دشمن درنجراب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه چارقلعه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه چارقلعه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.