کاپیسا: مرکز ولسوالی تگاب با تمام ملحقات, ۲ بیز های مهم ومنطقه سیعی بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا, قومندانی امنیه وتمام محلقات ان بدست مجاهدین افتاده است. همچنان ان بیز دشمن نیز بدست مجاهدین افتاد که قبلا دراین پایگاه عساکر اشغالگر امریکایی مستقر بودند. خبرمیگوید که دربخش جنوب آن یک بیز مهم واستراتیژیک شمشاد موقعیت داشت که تخلیه وبدست مجاهدین افتاده است. […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا, قومندانی امنیه وتمام محلقات ان بدست مجاهدین افتاده است.
همچنان ان بیز دشمن نیز بدست مجاهدین افتاد که قبلا دراین پایگاه عساکر اشغالگر امریکایی مستقر بودند.
خبرمیگوید که دربخش جنوب آن یک بیز مهم واستراتیژیک شمشاد موقعیت داشت که تخلیه وبدست مجاهدین افتاده است.
خبرمیگوید که عساکردشمن از مناطق خوشحال خیل, کارجنی, ولی خیل, اخندزادگان, پائنده خیل وغازی خیل نیز فرار کردند ومناطق متذکره از لوث وجود دشمن کاملا تصفیه گردید.