کاپیسا: عساکر وحشی دشمن در تگاب, مدرسه و۶ منزل را منهدم و۱۴ تن ملکی را شهید وزخمی نمودند

بر اساس خبر, عساکر اجرتی بلیک واتر بنام قطعه صفریک بالای خانه ها, مدرسه نجم المدارس جامعه محمدیه در منطقه سلطان خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا وحشیانه چاپه زدند. این وحشت دیشب انجام یافت. که درجریان این وحشت دشمن تعمیر یک مدرسه دینی را منهدم ودروازه های منازل مردم عامه را بوسیله بم ها شکستند […]

بر اساس خبر, عساکر اجرتی بلیک واتر بنام قطعه صفریک بالای خانه ها, مدرسه نجم المدارس جامعه محمدیه در منطقه سلطان خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا وحشیانه چاپه زدند.
این وحشت دیشب انجام یافت.
که درجریان این وحشت دشمن تعمیر یک مدرسه دینی را منهدم ودروازه های منازل مردم عامه را بوسیله بم ها شکستند و۶ خانه مردم عامه را بخاک یکسان ساختند و۵ تن از افراد بی دفاع ملکی را بخون کشیده شهید کردند و۱۰ تن دیگر را زخمی و۴ تن مظلوم دیگر را باخود بردند.