کاپیسا: شمار زیاد مراکز نظامی ومناطق وسیعی در تگاب فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کمربند دشمن درمنطقه نوروز خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ظهر دیروز آغاز یافت که درنتیجه آن شمار زیاد مراکز نظامی دشمن که توسط اربکی ها در منازل مردم جبرا افراز گردیده بود, فتح گردید وشمارزیاد اربکی ها کشته وزخمی شدند وقریه های حاجی معین, شاه […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کمربند دشمن درمنطقه نوروز خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.
حمله ظهر دیروز آغاز یافت که درنتیجه آن شمار زیاد مراکز نظامی دشمن که توسط اربکی ها در منازل مردم جبرا افراز گردیده بود, فتح گردید وشمارزیاد اربکی ها کشته وزخمی شدند وقریه های حاجی معین, شاه بازخیل, قریه میر, قریه خیاط ها, قریه صاحب زاده ها, قریه ملاخیل, قریه اوشگی ومناطق وسیعی دیگری فتح گردید وازلوث وجود دشمن پاکسازی شد.