کاپیسا: دشمن وحشی ۲ خانه, یک محراب مسجد ومدرسه را در نجراب منهدم نمودند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن دیشب در مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بر ۲ خانه افراد ملکی (محمد صابر ومحمد معصوم) ویک مدرسه ویک محراب مسجد حملات انجام دادند که دراثران هردو خانه, مسجد ومدرسه دینی کاملا منهدم گردید وهمچنان این عساکر قطعه صفر یک اشیای قیمت بهای این منازل را نیز به غارت بردند.

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن دیشب در مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بر ۲ خانه افراد ملکی (محمد صابر ومحمد معصوم) ویک مدرسه ویک محراب مسجد حملات انجام دادند که دراثران هردو خانه, مسجد ومدرسه دینی کاملا منهدم گردید وهمچنان این عساکر قطعه صفر یک اشیای قیمت بهای این منازل را نیز به غارت بردند.