کاپیسا: دشمن وحشی در نجراب, ۲ خانه و۲۰ دوکان را از بین بردند

بر اساس خبر, دیشب عساکروحشی قطعه صفر یک دشمن در منطقه توغک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا برخانه های مردم چاپه زدند ومحل مسکونی را بمباران نمودند. که دراثران ۲ خانه کاملا منهدم گردید و۲۰ دوکان مملوء از مواد خوراکی از بین برده شده است.

بر اساس خبر, دیشب عساکروحشی قطعه صفر یک دشمن در منطقه توغک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا برخانه های مردم چاپه زدند ومحل مسکونی را بمباران نمودند.
که دراثران ۲ خانه کاملا منهدم گردید و۲۰ دوکان مملوء از مواد خوراکی از بین برده شده است.