کاپیسا: دشمن وحشی در نجراب, ۲ تن ملکی را شهید و۲ تن دیگر را زخمی نمودند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن منطقه قلعه صمد ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را تحت آتش توپخانه سنگین دیسی قرار دادند. این وحشت دیروز انجام یافت که دراثران یک تن ملکی بی دفاع بنام عادی گل شهید و۲ برادر اش زخمی شدند. همچنان دریک حمله قصدی دشمن در منطقه کوهیان دره افغانیه یک تن دهقان را […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن منطقه قلعه صمد ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را تحت آتش توپخانه سنگین دیسی قرار دادند.
این وحشت دیروز انجام یافت که دراثران یک تن ملکی بی دفاع بنام عادی گل شهید و۲ برادر اش زخمی شدند.
همچنان دریک حمله قصدی دشمن در منطقه کوهیان دره افغانیه یک تن دهقان را بنام وسیع الله در مزرعه اش هدف قرار دادند وجابجا به شهادت رسید