کاپیسا: دشمن وحشی بازار ولسوالی نجراب را بمباران کرد

بر اساس خبر, طیارات دشمن بی رحم بازار ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را بمباران کرد. که دراثران ده ها باب دوکان با اجناس آن تخریب وبه مردم عامه خسارات هنگفتی مالی وارد گردید. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۹

بر اساس خبر, طیارات دشمن بی رحم بازار ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را بمباران کرد.
که دراثران ده ها باب دوکان با اجناس آن تخریب وبه مردم عامه خسارات هنگفتی مالی وارد گردید.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۹