کاپیسا: دشمنی میان دو خانواده در اله سای به دوستی تبدیل گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با همکاری بزرگان قومی در قریه شیرخیل ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا دشمنی میان دو خانواده (قاری شیرالله فرزند مرحوم حاجی سیدخان وروح الله فرزند رحم خدا) را به دوستی تبدیل کردند. این دشمنی دراثر میانجی گری صادقانه مجاهدین وبزرگان قومی به شکل مناسب دیروز برای دایم پایان یافت […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با همکاری بزرگان قومی در قریه شیرخیل ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا دشمنی میان دو خانواده (قاری شیرالله فرزند مرحوم حاجی سیدخان وروح الله فرزند رحم خدا) را به دوستی تبدیل کردند.
این دشمنی دراثر میانجی گری صادقانه مجاهدین وبزرگان قومی به شکل مناسب دیروز برای دایم پایان یافت
لهذا بهمین بمناسبت گردهمایی باشکوهی با اشتراک علمای کرام بزرگان قومی واشخاص خیرخواه منطقه برگزار گردید ودران پیرامون اخوت وبرادری واهمیت وضرورت آن صبحت ها صورت گرفت وپیرامون صلح ومصالحه میان مسلمانان سخنان ارزنده ای ایراد گردید.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۱۱