کاپیسا: درحمله بریک پوسته در نجراب، یک تن اربکی زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته اربکی ها درمنطقه افغانیه درنزدیک بازار ولسوالی مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی ظالم (محمد ولی) مرگبار زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته اربکی ها درمنطقه افغانیه درنزدیک بازار ولسوالی مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی ظالم (محمد ولی) مرگبار زخمی گردید.