کاپیسا: دراثر سقوط یک چت در نجراب, 7 تن کشته شدند

بر اساس خبر, دراثر سقوط چشت یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا ,7 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. این رویداد دیشب رخ داد . خبرمیگوید که این رویداد دراثر باردگی زیاد, بمیان آمده ودراین رویداد 3 طفل, 2 خانم و2 مرد جان باختند.

بر اساس خبر, دراثر سقوط چشت یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا ,7 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند.
این رویداد دیشب رخ داد .
خبرمیگوید که این رویداد دراثر باردگی زیاد, بمیان آمده ودراین رویداد 3 طفل, 2 خانم و2 مرد جان باختند.