کاپیسا: دراثریک انفجار درمرکز، ۲ عسکر مزدور زخمی شدند

بر اساس خبر، دراثریک انفجار در منطقه منگل اباد مربوطات مرکزولایت کاپیسا آمر حوزه ویک عسکر مرگبار زخمی شدند.

بر اساس خبر، دراثریک انفجار در منطقه منگل اباد مربوطات مرکزولایت کاپیسا آمر حوزه ویک عسکر مرگبار زخمی شدند.