کاپیسا: درابر بمباران دشمن در تگاب, خانه های مردم منهدم و۸ تن ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر, عساکر وحشی رژیم مزدور در منطقه زیارت قطار وآخندزاده ها مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بالای مردم عامه چاپه زدند. این وحشت دیشب انجام یافتر ودرجریان آن خانه های مردم زیر بمباران نیز قرار داده شد ودروازه های مردم بوسیله بم ها شکستانده شد وشمار زیاد خانه های مردم بوسیله بم ها […]

بر اساس خبر, عساکر وحشی رژیم مزدور در منطقه زیارت قطار وآخندزاده ها مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بالای مردم عامه چاپه زدند.
این وحشت دیشب انجام یافتر ودرجریان آن خانه های مردم زیر بمباران نیز قرار داده شد ودروازه های مردم بوسیله بم ها شکستانده شد وشمار زیاد خانه های مردم بوسیله بم ها به خاک یکسان گردید وبشمول زنان ۴ تن ملکی بی دفاع شهید و۴ تن دیگر زخمی شدند وچند تن را باخود بردند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۲