کاپیسا: حملات بر ۱۱ پوسته دشمن در نجراب جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۱۱ پوسته دشمن درمنطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت ۱ ظهر امروز آغاز گردید وهنوز به شدت ادامه دارد که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۱۱ پوسته دشمن درمنطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت ۱ ظهر امروز آغاز گردید وهنوز به شدت ادامه دارد که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.