کاپیسا: با یکجا شدند 120 عسکر رژیم به مجاهدین, 6 پوسته تخلیه گردید

بر اساس خبر, در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا پوسته ها روح الله, پوسته پاچا صاحب, پوسته قلعه ولی, پوسته شاه در, 2 پوسته دفاعی ولسوالی بدست بدست مجاهدین سقوط نمودند ودست کم 120 عسکر, پولیس واربکی با مجاهدین یکجا شدند وتمام سلاح وتجهیزات وابزار نظامی شان را به مجاهدین سپردند. خبرمیگوید که این عساکر 120 […]

بر اساس خبر, در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا پوسته ها روح الله, پوسته پاچا صاحب, پوسته قلعه ولی, پوسته شاه در, 2 پوسته دفاعی ولسوالی بدست بدست مجاهدین سقوط نمودند ودست کم 120 عسکر, پولیس واربکی با مجاهدین یکجا شدند وتمام سلاح وتجهیزات وابزار نظامی شان را به مجاهدین سپردند.
خبرمیگوید که این عساکر 120 میل سلاح, 3 تانگ, یک عراده رینجر, 3 میل توپ ایس پی جی 9, 4 پایه هاوان, 10 عراده موتر مهمات وابزار جنگی را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.
‏2021‏/7‏/4