کاپیسا: با یکجا شدند ۱۲۰ عسکر رژیم به مجاهدین, ۶ پوسته تخلیه گردید

بر اساس خبر, در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا پوسته ها روح الله, پوسته پاچا صاحب, پوسته قلعه ولی, پوسته شاه در, ۲ پوسته دفاعی ولسوالی بدست بدست مجاهدین سقوط نمودند ودست کم ۱۲۰ عسکر, پولیس واربکی با مجاهدین یکجا شدند وتمام سلاح وتجهیزات وابزار نظامی شان را به مجاهدین سپردند. خبرمیگوید که این عساکر ۱۲۰ […]

بر اساس خبر, در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا پوسته ها روح الله, پوسته پاچا صاحب, پوسته قلعه ولی, پوسته شاه در, ۲ پوسته دفاعی ولسوالی بدست بدست مجاهدین سقوط نمودند ودست کم ۱۲۰ عسکر, پولیس واربکی با مجاهدین یکجا شدند وتمام سلاح وتجهیزات وابزار نظامی شان را به مجاهدین سپردند.
خبرمیگوید که این عساکر ۱۲۰ میل سلاح, ۳ تانگ, یک عراده رینجر, ۳ میل توپ ایس پی جی ۹, ۴ پایه هاوان, ۱۰ عراده موتر مهمات وابزار جنگی را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۴