کاپیسا: با پیوستن ۱۰ تن اربکی به مجاهدین, ۴ قریه درتگاب تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات تصفوی شان عصردیروز قریه های کرستده,دوآبه, اوچ وعاشقان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را از لوث وجود دشمن تصفیه کردند. همچنان بشمول قومندان امنیه این ولسوالی (عبدالرازق) ۱۰ تن اربکی با ۵ میل سلاح به مجاهدین پیوستند وضمن ندامت از اعمال گذشته شان, تعهد سپردند که هرگز به […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات تصفوی شان عصردیروز قریه های کرستده,دوآبه, اوچ وعاشقان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را از لوث وجود دشمن تصفیه کردند.
همچنان بشمول قومندان امنیه این ولسوالی (عبدالرازق) ۱۰ تن اربکی با ۵ میل سلاح به مجاهدین پیوستند وضمن ندامت از اعمال گذشته شان, تعهد سپردند که هرگز به اداره مزدور باز نمی گردند.